Voetbal in Nederland, een verdere introductie

Voetbal speelt een belangrijke rol in de levens van vele miljoenen Nederlanders. Niet alleen wordt de sport intensief beleefd door de drommen landgenoten die bijna wekelijk op de velden staan, van beginnende jeugdspeler tot professional, maar ook door de individuen die zijdelings met de sport te maken hebben zoals vrijwilligers op de club of mensen die van voetbal genieten als ze het op hun TV bekijken.

Sport wordt als waardevol omschreven en gezien als een belangrijk onderdeel van een gezond leven. Dat gebeurt niet alleen door lichaamsbeweging maar ook karaktervorming speelt een rol, vooral in de jeugd. Men leert samenspelen, het overkomen van problemen, bijvoorbeeld een achterstand of een sterkere tegenstander. Kortom, zowel het lichaam als de geest worden getraind.

football dutchOok in maatschappelijke zin draagt voetbal haar steentje bij. Voetbal is een sport die door alle lagen van de samenleving wordt beleefd en beoefend. Terwijl in het dagelijkse leven de verschillende strata van de Nederlandse samenleving elkaar wellicht ontlopen, komt men elkaar op het veld letterlijk tegen. Integratie en wederzijds respect wordt door de sport gestimuleerd want op het veld is iedereen gelijk. Er ontstaat wederzijds respect tussen personen en groepen met verschillende maatschappelijke referentiekaders. Voetbal verbroedert ondanks dat de strijd op het veld soms fel kan zijn. Na de wedstrijd zijn we allemaal weer vrienden en leren we van elkaar.

Voetbal heeft ook een soort voorspellende functie. Bepaalde maatschappelijke thema’s of tendensen worden zichtbaar in de sport. Deze zijn niet altijd positief. Maar door ze vroeg te signaleren kan er ook effectief tegen opgetreden worden. De KNVB speelt daarin een belangrijke maatschappelijk rol. Uiteindelijk is er wisselwerking tussen sport en maatschappij, waarbij beiden een invloed hebben op elkaar.

Wat voetbal zo mooi maakt is het feit dat de sport die in wezen zo simpel is, maar toch zo complex. Slechts een ronde bal en twee jassen als doelpalen is genoeg om de sport te spelen. Toch is de maatschappelijke impact van de sport significant.